Diş İmplantları

 

Dental implant herhangi bir dişin çeşitli sebeplerden dolayı çekilmesinin ardından eksik kalan dişi, komşu dişlere herhangi bir işlem yapmadan yerine koymanın tek yöntemidir. Diş implantları en yüksek kalitede titanyum kullanılarak üretilen, diş köklerini taklit etmekle görevli vida sistemleridir. Diş dizilerinde özellikle en gerideki dişlerden birinin veya birkaç tanesinin kaybedilmesi sonrasında ağızda kalan dişlere işlem yapmadan sabit bir protez yapılması sadece implantlarla mümkün olabilmektedir.

Bütün dişlerini kaybetmiş hastaların kullandığı hareketli protezler zaman içerisinde, oturdukları dokulardaki değişiklikler devam ettiği için kenarları vuruk oluşturmaya ve protezin tutuculuğunda azalma sonucu konuşma, yeme vb. işlemler sırasında sık sık ağızdan çıkmaya(özellikle alt çene protezleri) başlar. Böyle durumlarda hareketli protezlerin tutuculuğunu sağlamak için dental implantlar kullanılabilir ve bu şekilde protezlerin tutuculuğu sağlanmış olur.

 

Uygulama

Diş hekimliğinde implantlar ile eksik dişlerin yerine konulması, köprü işlemlerine kıyasla daha uzun sürmektedir. Diş çekildikten sonra üst çenede 8 hafta, alt çenede 6 hafta kadar bir süre sonra çekim boşluğunun üzeri tamamen diş etiyle örtülmüş olur ve bu noktada eksik dişin olduğu bölgeye, eğer yeterli miktarda diş eti ve kemik dokusu mevcutsa, implant yerleştirilebilir. İmplantların yerleştirilmesi sonrasında üstündeki dişeti dikişler yardımıyla tamamen kapatılır. Üst çenede yaklaşık 3 ay, alt çenede yaklaşık 2 ay süre boyunca implantın (diş eti altında) çene kemiğiyle tamamen bütünleşmesi (osseointegrasyonu) için beklendikten sonra ikinci ve küçük bir operasyonla implantların üzerindeki diş eti açılır ve iyileşme başlıkları takılarak implantlar ağız ortamına açılmış olurlar. İkinci işlemden yaklaşık 4 hafta sonra diş eti iyileşmesi tamamlanmış olur ve bu aşamada implantlar üzerinden ölçü alınır ve yaklaşık 1 hafta-10 gün sonra dişler prova için hazır olurlar, prova seansında bir eksiklik görülmediyse aynı seansta porselen dişler, implantlar üzerine vidalarla sabitlenir(*), vida delikleri de kaplamayla aynı renk bir dolgu maddesiyle kapatılır.

 

Neden Vidalı Diş İmplantları

İmplant üstüne yapılan porselen dişler, implant dayanaklarına iki şekilde tutturulabilir. Vida aracılığıyla, veya siman(yapıştırıcı) kullanılarak, bu iki teknikten vidalı olan sistem fonksiyon, sağlık ve estetik açılardan daha başarılı klinik sonuçlara sahip olmakla beraber, uygulanabilirliği hastadan hastaya göre değişiklik göstermektedir. Her zaman vidalı çalışmak mümkün olmayabilir; bazen diş hekimi vidalı sistemlerle ilgili bilgi ve tecrübeye sahip değilse sadece simanlı sistemleri kullanıyor olabilir fakat son yıllarda dental literatürde siman kullanılan implant üzeri restorasyonlarda, simana bağlı implant çevresi hastalıklar ve doku kaybı görülen çok fazla vakaya rastlandığı için biz kendi kliniğimizde siman kullanmaktan mümkün oldukça kaçınıyoruz.

Kemik Yetersiz Olduğunda Diş İmplantı

Diş kaybedildikten sonra takip eden ilk 1.5-2 ay içerisinde implant yerleştirilmesi gerekli olduğunu yukarda açıklamıştım. Tabi çoğu durumda insanlar dişlerini kaybettikten sonra bu kadar erken dönemde tedavi ettirmemektedirler, ve kompleks implant uygulamaları bu durumlarda devreye girer.

Çenelerimizde dişleri taşıyan kemik kısmı diş kaybedildiği zaman hızlı bir şekilde vücut tarafından yeniden şekillendirilmeye uğrar ve bu şekillendirmenin sonucu 1 yıl içerisinde diş ilk çekildiği günkü kemiğin yatay yöndeki (dudak-dil yönünde)hacminin yarısını kaybetmesi şeklinde olur. Daha da ilerleyen yıllarla yatay yöndeki kemik inceliği şiddetleneceği gibi kemiğin yüksekliğinden de kayıplar olur ki bunları geri kazanmak çok daha güçtür. Bu kemik dokusundaki kayıp aynı zamanda üstünü örten diş eti dokusunda da incelmeye ve yapışık diş eti dediğimiz implant çevresinde olmasını istediğimiz hareketsiz(yapışık) diş eti genişliğinin de azalmasına yol açar. Bu durumlarda eksik dişlerin olduğu yerlere implant yerleştirilmesinden önce bölgedeki sert doku kaybını telafi etmek için kemik kalınlaştırma/yükseltme işlemlerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu işlemler çok çeşitlilik göstermektedir, bazı kemik eksikliklerinin giderilmesi; çene kemiği tozları ve onları örtmek için kullanılması şart olan membranların kullanımıyla mümkün olabiliyorken, bazı çok fazla miktarda doku kaybı olan durumlarda kemik tozları  yetersiz olacağı için hastanın kendi çenesinden kemik blokları alınıp eksik kemik olan bölgelere vidalarla sabitlenmesiyle yapılması gerekli olabilir.

Üst çenede arka bölgede diş kayıpları olduktan sonra uzun süre dişsiz bırakılırsa bu bölgedeki sinüs boşluğu diş köklerinin bulunduğu yeri işgal edecek şekilde büyür ve genişleyerek implant yerleştirilmesi için kemik yüksekliğinin yetersiz olmasına yol açar. Bu durumlarda sinüs lifting(sinüsün yukarı kaldırılması) adlı bir işlemle sinüsün ön duvarındaki kemikte bir pencere açılıp sinüs zarına zarar verilmeden sinüs tabanı yukaruya kaldırılır ve altındaki boşluk alan kemik tozuyla doldurulur. Ardından kemikte açılan pencerenin üzeri bir membranla örtülür ve diş eti dikişlerle tamamen kapatılır. Sinüs lifting işleminde bazı durumlarda, sinüs kaldırma işlemiyle implant yerleştirme işlemi aynı operasyonda gerçekleştirilebilir. Bunu belirleyen faktör sinüs boşluğunun altındaki kemik yüksekliğidir, yerleştirilecek implantın stabilizasyonun sağlanması için minimum 4-5 mm kemik yüksekliği gereklidir, eğer bundan az miktarda kemik varsa, önce sinüs kaldırma işlemi yapılır ve yerleştirilen kemik tozunun sertleşmesi için 4-6 ay kadar beklenir. Daha sonra implantlar yerleştirilir ve 3 ay kemikle bütünleşmesi için beklendikten sonra implantların üzerinin açılması ve dişlerin yapılması aşamasına geçilebilir.

Open chat
Powered by