Gömük Dişlerin Cerrahi Olarak Açılması/Sürdürülmesi

 

Toplumumuzda sıklıkla 20 yaş dişlerinden başka köpek dişleri ve daha az sık olarak da küçük azı dişleri üst ya da alt çenede gömük kalabilmektedir. Bu durum genç yaşta bir ortodontist takibinde olan kişilerde erken tedavilerle engellenebilecek bir durum olduğu gibi çoğu zaman gençlik döneminde ya da daha ileri yaşlarda başka bir şikayet için yapılan radyolojik muayenelerde tesadüfen tespit edilir. Bu durumlarda bir ortodonti uzmanı tarafından yapılan muayeneyle gömük olan dişin doğal diş dizilimi içine ortodontik tedavi ile çekilerek yerleştirilmesinin mümkün olup olmadığına karar verilir ve mümkünse, hasta da bu tedaviyi onaylamışsa braketler ve teller takıldıktan sonra daha ileri bir seansta gömük olan dişin üstü lokal anestezi altında minik bir cerrahi işlemle açılır ve dişe bir metal düğmecik yapıştırılır, bu metal düğmeye bağlanan bir tel de ağızdaki dişler üzerinde takılı olan braketler ve tel sistemine bağlanarak diş yavaş yavaş doğal yerine doğru çekilerek pozisyonlandırılabilir.

Bu tedaviler genelde oldukça uzun süreli (minimum 2 yıl) tedavilerdir ve dişin sürdürülmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bazı durumlarda gömük dişin pozisyonu, gömüklük derecesi, engel komşu dişlerin kökleri vb. sebeplerden ortodontik olarak yerine getirilemeyeceği karar verilebilir, bu durumda gömük diş çekilip boşluğu ortodontik olarak kapatılabilir ya da implant ile bu boşluk restore edilebilir.Hasta için en doğru olan yol tercih edilir.Bazen de bu dişler çene içinde bırakılabilir, bu durumda yıllık düzenli radyolojik muayenelerle diş takibe alınır. Bu kararı da tercihen ortodonti uzmanı almalıdır.

Open chat
Powered by